چارت سازمانی

رئیس هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

کاپیتان محمدرضا تمایل

رئیس هیئت مدیره
بازرسی

بازرسی

مهندس حسن نصر اصفهانی

بازرس
مالی و اداری

مالی و اداری

سرلک

مالی و حسابداری
مدیریت مهندسی آب

مدیریت مهندسی آب

مهندس امیرحسین تمایل

مدیر بخش مهندسی آب
مدیریت املاک و مستغلات

مدیریت املاک و مستغلات

سینا سلمانی پور

مدیر املاک و مستغلات
مدیریت مهندسی هوافضا

مدیریت مهندسی هوافضا

کاپیتان محمدرضا تمایل

مدیر هوافضا
فهرست