#سلسله_سمینار #علم_و_عمل #کارآفرینی #استارتاپ #بوم_مدل_کسب_و_کار #تیم_سازی #کار_گروهی #ثبت_ایده #اختراع #مالکیت_فکری #ساخت_سریع_محصول #طرح_کسب_و_کار #طرح_تجاری

#SATJCo #Startup #LBMC #TeamWorking #Patent #MPV #Minimum_Viable_Product #BP #Business_Plan

فهرست