سلسله سمینارهای علم و عمل

قراره در ۶ سمینار، مهارت لازم برای ورود به صنعت رو یاد بگیری…این سمینار با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خمینی شهر) و مرکز رشد آن واحد برگزار میشه. به شرکت کنندگان فعال در کارگاه، در انتهای دوره، گواهینامه معتبر اهدا میشه.

فهرست